• Y học

Bóng ma dịch hạch ám ảnh nhân loại

Bóng ma dịch hạch ám ảnh nhân loại

Lịch sử từng ghi nhận 3 lần bùng phát đại dịch hạch. Trong đó, lần bùng phát kinh hoàng nhất là Cái chết đen (thế kỉ 14) khiến 75 đến 200 triệu người...

Thảm họa nhân loại có lặp lại?

Thảm họa nhân loại có lặp lại?

Các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới đang cảnh báo: Các con số dịch tễ học của Covid-19 hiện đang gần tiệm cận với các dịch bệnh từng hoành hành trong...