• Sinh vật

Phát hiện cá mập 50 tuổi dài hơn 5 m

Phát hiện cá mập 50 tuổi dài hơn 5 m

Các nhà nghiên cứu làm việc ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Nova Scotia, Canada, đã phát hiện một con cá mập trắng lớn khổng lồ nặng hơn 1,6 tấn và dài hơn 5 m.