Ngày 22/05/2019, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019 và trao Bằng công nhận Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là Khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam và là Khu Ramsar thứ 2.360 của thế giới.

Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 có chủ đề “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”. Mục đích thúc đẩy việc tìm hiểu các kiến thức và tăng cường truyền thông về mối liên hệ giữa thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe con người với đa dạng sinh học, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phục hồi hệ sinh thái, làm trong sạch nguồn nước và không còn nạn đói.

Đặc biệt, tại buổi lễ, Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long của tỉnh Ninh Bình, đạt 2 kỷ lục về thiên nhiên là “Khu bảo tồn có đàn voọc lớn nhất Việt Nam” và “Khu vực có bức tranh tự nhiên lớn nhất Việt Nam - bức tranh núi mèo cào” đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar trao Bằng công nhận là Khu Ramsar thứ 2.360 của thế giới và là Khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam.

Như vậy, Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long không chỉ có giá trị bảo tồn, nghiên cứu khoa học mà còn còn cung cấp nguồn lợi thủy sản và điều tiết nước, danh thắng du lịch sinh thái.

Trước đó, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Hồ Ba Bể, Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Vùng đất ngập nước Bàu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên của Việt Nam đã được công nhận là Khu Ramsar của thế giới.

Phát biểu tại buổi Lễ Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chúc mừng khi Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long của tỉnh Ninh Bình trở thành khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, để bảo tồn đa dạng sinh học, Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng cần làm tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ, phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học tại các địa phương, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật quý hiếm.

Thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động nuôi, trồng kết hợp với khai thác bền vững các loài sinh vật, đặc biệt trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến.

Nguồn GDTĐ